Túi zipper đựng chuối sấy

    Túi zipper đựng chuối sấy dạng màng ghép phức hợp. Chất liệu đạt tiêu chuẩn được sử dụng trong ngành bao bì thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Dùng cho dòng chuối sấy khô hoặc sấy dẻo.