Category Archives: Túi zipper

In ống đồng zipper màng ghép

In ống đồng túi zipper màng ghép phức hợp cho những đơn hàng với số lượng lớn và chất lượng cao. Có hai dạng chính như: túi ép ba biên và túi đáy đứng. Túi zipper đáy đứng cần lưu ý một số chất liệu phải đủ độ cứng để đảm bảo chất lượng khi bỏ sản […]