Địa chỉ:
42/52B Huỳnh Thiện Lộc, F.Hòa Thạnh
Tân Phú
Hồ Chí Minh
70000
Viet Nam
Điện thoại:
(08) 62.67.90.96
Fax:
(08) 62.67.90.95
Mobile:
0909068245
Send an Email
(Tùy chọn)
Thông tin khác:

Information about or by the contact.